Welkom op de website aquaversum. Deze site is van ondergetekende, Theo Claassen. Hier vindt u informatie over water en meer; van alles en nog wat, betekenisvol en relevant om te weten. Nieuws over de Aarde, natuur en milieu en over onszelf.  De Aarde, natuur en milieu, wijzelf en het water staan niet op zichzelf. Het is allemaal onderling verbonden en verbonden met een groter geheel. Met de kosmos (dat wat geordend is), met het universum en met dat wat daar boven uit stijgt.

Lange tijd, van 1977 tot en met 2014, was ik werkzaam als aquatisch ecoloog. Het werkgebied betrof de provincie Friesland, de meest waterrijke provincie van ons land. Waterkwaliteitsonderzoek en -beheer ontwikkelden zich in deze periode tot een volwaardige taak van de waterbeheerder, ingekaderd in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en vanaf 2000 in de EU Kaderrichtlijn Water (KRW). Die gehele ontwikkeling is voor de Friese situatie uitgebreid beschreven in het in 2014 verschenen boek 'Een duistere geschiedenis opgehelderd'. Ecologie kreeg een steeds belangrijker gewicht in de schaal bij de beoordeling van de waterkwaliteit. Immers naast de fysisch-chemische toestand van het water zijn de aquatische flora en fauna goede indicatoren voor de overall waterkwaliteit.

Bij al het waterkwaliteitsonderzoek ligt de focus op de fysisch-chemische stoffen en (micro)biologische organismen in het water. Het water zelf blijft daarbij buiten beeld. Water als zodanig blijkt echter meer dan louter een grote verzameling H2O moleculen. Water toont op vele fronten een afwijkend gedrag van wat fysisch-chemisch van dit kleine molecuul verwacht zou worden. Er zijn ruim 70 anomalieën van H2O bekend. Water - vloeibaar tussen 0 en 100 °C, een bijzonder groot traject vergeleken met op H2O gelijkende moleculen - kent een inwendige structuur, door sommigen als vloeibare kristallen aangeduid en het water heeft een zekere energie, de moleculen trillen met een specifieke frequentie, net zoals alles een zekere trillingsfrequentie vertoont. Deze intrinsieke eigenschappen van water verdienen meer aandacht dan dat ze momenteel krijgen. Wel is er in wat heet 'alternatieve kringen' groeiende belangstelling voor dit aspect van water. In het boek 'Het Wezen van Water', verschenen eind 2019, staat beschreven wat daarover zoal bekend is en wat de duiding daarvan kan zijn. Ook op deze website kunt u daar later meer over lezen.

Water is het bloed van de Aarde, ons aller levenselixer. Water is leven en leven is water. We bestaan voor het grootste gedeelte uit water; de Aarde is er ruim mee bedeeld. En problemen rondom water spelen wereldwijd: vervuiling, verdroging en watertekorten, overstromingen en enorme schade, klimaatveranderingen, smeltende poolkappen en gletsjers, krimpende grondwatervoorraden en massamigraties vanwege dit alles. In het aquaversum draait het om water. Dat wordt de focus van deze website. Daarbij zal ook het niet-grofstoffelijke aspect van water niet vergeten worden. Zo ook speelt water in metafysisch opzicht van oudsher een betekenisvolle rol. In vrijwel alle oude beschavingen, wijsheidsstromingen en latere religies wereldwijd was en is water sterk verankerd. In mythen, sprookjes, rituelen, volksgebruiken, architectuur, kunst en cultuur is water niet weg te denken.

Opmerkingen, aanmerkingen, aanvullingen, nieuws en wat dies meer de moeite waard is en past bij de strekking van deze website is van harte welkom. Ik verneem het graag. Voel u ook vrij anderen te informeren over deze site als u verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in dit soort informatie.

De site zal de komende tijd meer en meer gevuld worden. Nu zijn sommige onderwerpen nog niet ingevuld.

Met vriendelijke groet,

Theo Claassen.