Hierbij treft u de Nieuwsbrief 2020 aan. Er worden enkele hoogtepunten uit het nieuws van afgelopen jaar aangestipt.

Hier treft u de Nieuwsbrief 2019 van deze site aan. Er worden enkele highlight van het afgelopen jaar 2019 besproken.

 

Earth Matters

https://earth-matters.nl

Artikelen, berichten en interviews over gezondheid, duurzaamheid, spiritualiteit en dergelijke.

 

Het andere nieuws

https://hoezithetnuecht.nl

Wekelijkse nieuwsbrieven waarin het andere nieuws, de andere kant van de dagelijks voorgespiegelde medaille van het wereldtoneel wordt vermeld.

 

Hydrotheek Wageningen

https://www.stowa.nl/nieuws/hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

 

Obelisk Boeken

www.obeliskboeken.nl

Uitgeverij en boekhandel op het gebied van spiritualiteit, bewustwording, gezondheid, complementaire geneeswijze, persoonlijke groei en nieuwe wetenschap.

 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

www.stowa.nl

STOWA is het landelijk kenniscentrum van en voor de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland.

 

Stichting Water Drager van Leven

www.stichtingwater.nl

Ondanks de opheffing van de StichtingWDL kunnen via onderstaand contactadres  de initiatiefnemers en oud-bestuursleden nog steeds worden benaderd.

 

Vortex Vitalis

https://vortexvitalis.nl/

Vortex staat voor ‘werveling’ en Vitalis betekent ‘leven gevend’. Samen geven deze woorden precies weer wat ik met mijn bedrijf voor ogen heb: het meten en neutraliseren van straling en het meten en vitaliseren van water, producten en productieprocessen.

 

Water and Light BV

www.waterandlight.eu

Verkennend en experimenteel praktijkonderzoek naar de heilzame effecten van elektromagnetische en mechanische golven (geluid en water) voor gezondheid van plant, dier en mens, met water, H2O als verbindend element.

 

Waterharmonica

http://www.waterharmonica.nl/

De waterharmonica als schakelsysteem tussen afvalwater keten en oppervlaktewater systeem: van afvalwater naar gezond en bruikbaar oppervlaktewater.

 

Wij worden wakker

www.marcelmessing.nl

De intentie van deze site is oIn deze energie-volle tijd 'de fakkel van het licht brandende te houden'. Nieuws over de ware bedoeling en diepere betekenis van het leven, van al wat is.

 

 

Met enige regelmaat en op verzoek en in onderling overleg kunnen lezingen verzorgd worden. Aanleiding en leidraad voor een lezing op dit moment is het eind oktober 2019 bij Obelisk Boeken verschenen boek Het Wezen van Water. Een eerste premature lezing vond plaats op 18 september 2019 te Schipluiden (www.ophodenpijl.nl). De volgende is gepland:

 

Op 25 maart 2020 stond een lezing gepland te Joure bij de Stichting In-Zicht. Helaas moest deze lezing kort tevoren worden afgeblazen vanwege de opgelegde regels rondom een virusuitbraak. Mogelijk dat deze lezing op een later tijdstip alsnog wordt geagendeerd.

 

28 februari 2020  Theeschenkerij Siegerswoude. Lezing naar aanleiding van het boek ‘Het wezen van water’ verborgen dimensies ontsluierd.

De website van de theeschenkerij www.theeschenkerijbellefleur.nl, waar u zich kunt aanmelden voor deze avond, meldt het volgende:

Geboren op een boerderij ontwikkelde Theo Claassen een grote fascinatie voor de natuur en voor water in het bijzonder.  Zo werkte hij na zijn studie biologie onder andere in Friesland bij Rijkswaterstaat. Gestaag groeide bij hem de interesse voor alle minder harde aspecten van water. Theo Claassen is hiermee een van de weinige wetenschappers die open staat voor alle wijsheidsbronnen.

Water is de meest bijzondere vloeistof die we kennen. Als bewoners van een waterplaneet bestaat ook ons lichaam voor het grootste deel uit water. Maar er is zoveel meer, want water is een waar wonder en het schijnbaar eenvoudige molecuul heeft nog niet eens al zijn geheimen prijsgegeven. 
Daarnaast wordt water al eeuwenlang vereerd en gebruikt in rituelen. Het heeft altijd en overal in mythen, legenden en religies een belangrijke rol gespeeld. Zo vond deze blauwdruk van het leven zijn weerklank in de architectuur en schilderkunst, in muziek en getallensymboliek. Dit laatste aspect, gematria en water, is in dit boek voor het eerst uitgebreid belicht door Theo Claassen die, na een werkzaam rijk leven ‘met water’, met ons zijn kennis deelt van alle menselijke wijsheidsbronnen: van de harde feiten uit de wetenschap tot de minder harde uit de esoterie en gnostiek. Je zou het misschien nog het beste een synthese kunnen noemen.

Theo Claassen zijn unieke en goed leesbare boek is een geweldig inspirerend naslagwerk geworden, waarin zeer veel bijzondere aspecten van water aan bod komen. 

Recensies op dit boek:

‘Tranen kreeg ik in de ogen toen ik dit boek zag. Zoals toen ik voor het eerst door een microscoop het leven in het water zag. Zo rijk, zo veelzijdig, zo onverwacht, zo mooi. 
Ir. Maarten K. H. Gast, voormalig directeur Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

‘Een geweldige schatkamer, waarin het goud van de esoterie en het zilver van de water-wetenschap op kundige wijze met elkaar zijn vervlochten’.
Prof. mr. Hans Wessel, emeritus hoogleraar waterrecht en bestuur (River Basin Management) TU Delft

Curriculum Vitae

Theo Claassen (1951) groeide op een boerderij in Beuningen (Gld) op. In Druten doorliep hij de HBS-b, daarbij geïnspireerd door zijn biologieleraar. Dat leidde tot de studie biologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1970-1976). Zijn doctoraalgedeelte omvatte tal van ecologische vakken. Na afronding van die studie werkte hij als aquatisch ecoloog, achtereenvolgens bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (thans Alterra), de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân met een onderbreking van een jaar bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. In 1987 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over typologie en normstelling van oppervlaktewateren in Friesland. Daarnaast verschenen er ca. 200 publicaties van zijn hand over een breed scala aan waterkwaliteitsonderwerpen, vooral over het Friese waterbeheer. Hij werkte mee aan enkele boeken over waterbeheer en aquatische ecologie. Hij schreef eerder twee boeken: in 2008 ‘Bespiegelingen van een schrijvertje’ en in 2014 ‘Een duistere geschiedenis opgehelderd’. Na zijn pensionering in 2015 kreeg hij meer tijd zich verder te verdiepen in de ‘andere aspecten van water’, zoals het aparte fysisch-chemische gedrag van water en de betekenis van water in mythen, religies en wijsheidsstromingen. In het bijzonder verdiepte hij zich in de getallensymboliek van water. Voortdurend speurwerk en de wens om het ontdekte te delen leidden in 2019 tot een nieuw boek: ‘Het wezen van water. Verborgen dimensies ontsluierd’.

Subcategorieën