Water speelt een symbolische rol in vele, zo niet alle oude wijsheidsstromingen en religies. Ook in sprookjes, mythen en volksverhalen is water vaak prominent aanwezig. Water speelde al vanouds her een centrale rol bij gebruiken, gewoonten en feesten van vele volken en culturen wereldwijd. Enkele van die bijzondere verhalen, soms ook van zeer recente datum, zullen hier verhaald worden. Zie hier als eerste het artikel Conscious Water.

Het logo van deze site

Hoofdstuk 9 van het boek Het Wezen van Water is geheel gewijd aan gematria (getallensymboliek) en water. Geometrie en grammatica zijn de exponenten of, zo men wil, onderleggers van gematria, een oude wijsheidstraditie waarin getallen, letters en woorden op een speciale wijze worden gekoppeld en samenhangende betekenis hebben. In deze symboliek spelen sommige getallen, zoals pi, phi, wortel 5, 3 en 4 een bijzondere betekenis. Complexere (wiskundige) symbolen zijn bijvoorbeeld de Gulden snede, de Fibonacci reeks, fractals en de Vitruvius figuur. Deze gematria is onder meer toegepast in (oude) teksten, in (oude en recente) monumenten en in muziek en kunst.

Drie of vier, deeltje of golf

Het logo is samengesteld uit drie, zo men wil vier onderdelen: wereldbol, waterdruppel en golven. Het geheel is ingekaderd in de verhouding van de Gulden snede (1 : 1,618). Drie is het goddelijke getal, symbool van volmaaktheid. Vier staat voor het gemanifesteerde, het gematerialiseerde hier op Aarde en voor een verdubbelde dualiteit. Golf en deeltje (druppel) kunnen elkaar afwisselen al naar gelang een kwantumfysicus het een of het andere wel aantonen. Beide golven staan qua amplitude ook in een onderlinge verhouding van de Gulden snede. De onderste golf symboliseert de Hebreeuwse letter mem, gekoppeld aan het woord 'water' en het getal 40. De bovenste golf visualiseert de zee. De golven zijn ook gerelateerd aan het komen en gaan van geluid en licht, aan elektromagnetische straling (energie), de druppel aan gestolde energie (materie). Het geheel is iets asymmetrisch weergegeven, het toont 'imperfect symmetry' als voorwaarde voor evolutionaire groei en leven. Als yang toeneemt, neemt yin af en omgekeerd. Het water van deeltje (materie, druppel) en golf (energie, zee) valt deels binnen de globe, deels erbuiten, overeenkomstig de herkomst van water. Deels was het er al 'in den beginne' bij het ontstaan van de Aarde en het is gedeeltelijk van kosmische oorsprong. Lees hoofdstuk 9 van Het Wezen van Water voor verdere duiding. N.B. Merk op dat de hoofdtitel van dit boek uit vier en de ondertitel uit drie worden bestaat. Met dank aan Marianne van den Dungen voor het maken van de tekening.