Aan en op uitnodiging van It Fryske Gea

Essay over De natuur in Fryslân over vijftien jaar: zie bij Publicaties/Artikelen het essay met als titel:

Toekomst van de natuur in Fryslân: de natuur die Fryslân toekomt