We leven op een planeet, waarvan het oppervlak voor 70 % met water is bedekt. Wijzelf bestaan naar gewichtspercentage ook uit bijna 70 % water, babies en kleine kinderen zelfs uit iets meer dan 70 %, zo ook onze cruciale organen. Misschien nog relevanter is het aandeel moleculen H2O in ons lichaam: dat nadert de 99 %. Wij zijn in wezen water. Deze site bevat hoofdzakelijk informatie over water. Echter omdat water zo met alles verbonden is, zal een deel van die informatie ogenschijnlijk iets minder 'waterig' zijn. Maar niet minder belangrijk en niet minder relevant. En geen droge kost.

Het Wezen van Water

Eind oktober 2019 verscheen bij Obelisk Boeken ( www.obeliskboeken.nl ) het omvangrijke standaardwerk Het Wezen van Water. Verborgen dimensies ontsluierd. In dit boek komen vele aspecten van water voor het voetlicht. Enerzijds zijn dat welbekende en erkende eigenschappen van en gegevens over water, anderzijds worden ook vele niet alledaagse en minder bekende fenomenen besproken. In het eerste gedeelte worden behandeld: hoeveelheden en kringlopen van water, klimaat en klimaatverandering (in belangrijke mate water-gereguleerd), waterkwaliteit (van zowel oppervlaktewater als drinkwater), water en de mens (inclusief onze watervoetafdruk) en eigenschappen van H2O. Die eigenschappen zijn opvallend afwijkend van de verwachte standaard fysische-chemie van (vergelijkbare) kleine moleculen. Het tweede gedeelte behandeld aspecten van de 'verborgen wetenschap' van water, zoals vitaal water en vitaliseren van water, water in mythen, religies en wijsheidsstromingen en water en getallensymboliek. Het geheel is zo goed mogelijk wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd. Met de vele beschouwde aspecten van water wordt een brug geslagen tussen de hedendaagse gevestigde en de alternatieve (verborgen) wetenschap.

Aquaversum.nl

Op deze Aarde draait het (leven) om water. Zelfs de zoektocht naar leven buiten de Aarde wordt gekenmerkt als een zoektocht naar water elders. Zonder water geen leven. Of zoals Lovelock er aan toevoegt 'zonder leven geen water'. In het aquaversum draait het om water. Dit vormde de inspiratie voor de naamgeving van deze website ( www.aquaversum.nl ), sinds eind 2019 in de lucht. Waterwetenswaardigheden in het aquaversum, met water als het natuurlijk levenselixer, staat hierin centraal. Het logo is getekend door Marianne van den Dungen. De symboliek ervan is elders te lezen (zie esoterie en gnostiek). Beetje bij beetje zal de site gevuld en bijgehouden worden. Schroom niet om suggesties en materiaal aan te dragen.