Earth Matters

https://earth-matters.nl

Artikelen, berichten en interviews over gezondheid, duurzaamheid, spiritualiteit en dergelijke.

 

Het andere nieuws

https://hoezithetnuecht.nl

Wekelijkse nieuwsbrieven waarin het andere nieuws, de andere kant van de dagelijks voorgespiegelde medaille van het wereldtoneel wordt vermeld.

 

Hydrotheek Wageningen

https://www.stowa.nl/nieuws/hydrotheek

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

 

Obelisk Boeken

www.obeliskboeken.nl

Uitgeverij en boekhandel op het gebied van spiritualiteit, bewustwording, gezondheid, complementaire geneeswijze, persoonlijke groei en nieuwe wetenschap.

 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

www.stowa.nl

STOWA is het landelijk kenniscentrum van en voor de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland.

 

Stichting Water Drager van Leven

www.stichtingwater.nl

Ondanks de opheffing van de StichtingWDL kunnen via onderstaand contactadres  de initiatiefnemers en oud-bestuursleden nog steeds worden benaderd.

 

Vortex Vitalis

https://vortexvitalis.nl/

Vortex staat voor ‘werveling’ en Vitalis betekent ‘leven gevend’. Samen geven deze woorden precies weer wat ik met mijn bedrijf voor ogen heb: het meten en neutraliseren van straling en het meten en vitaliseren van water, producten en productieprocessen.

 

Water and Light BV

www.waterandlight.eu

Verkennend en experimenteel praktijkonderzoek naar de heilzame effecten van elektromagnetische en mechanische golven (geluid en water) voor gezondheid van plant, dier en mens, met water, H2O als verbindend element.

 

Waterharmonica

http://www.waterharmonica.nl/

De waterharmonica als schakelsysteem tussen afvalwater keten en oppervlaktewater systeem: van afvalwater naar gezond en bruikbaar oppervlaktewater.

 

Wij worden wakker

www.marcelmessing.nl

De intentie van deze site is oIn deze energie-volle tijd 'de fakkel van het licht brandende te houden'. Nieuws over de ware bedoeling en diepere betekenis van het leven, van al wat is.