De Warren

De Warren, een polder ten westen van Burgum (Friesland) was ooit bestemd voor een grote nieuwbouwwijk. Dat voornemen is gekeerd. In augustus 2020 heeft de initiatiefgroep De Warren natuurlijk groen een alternatief plan als Burgerinitiatief voorgelegd aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Om dat initiatief kracht bij te zetten is in januari 2022 een aanvullend rapport uitgebracht: Ecosysteemdiensten van De Warren. Alle informatie en documentatie is te vinden op www.dewarrennatuurlijkgroen.nl Begin 2022 wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie voor deze polder.

In 2008 verscheen het boek Bespiegelingen van een Schrijvertje met daar de 24 gebundelde columns, geschreven in de periode van 2004 tot en met 2007. De afzonderlijke columns verschenen in het Wetterblêd, het toenmalige personeelsblad van Wetterskip Fryslân. Iedere column (in deel 1) is voorzien van een passende foto. Deel 2 van het boek bevat een algemene beschouwing van van het waterbeheer door de eeuwen heen.

Op Bol.com worden af en toe recensies geplaatst over het boek 'Het Wezen van Water'. Klik op deze link om die recensies te zien.

In het tijdschrift ParaVisie van februari 2020 stond deze recensie over Het Wezen van Water.

Hierbij wil ik uw aandacht vestigen op een bijzonder auteur, die een aantal meer dan lezenswaardige boeken heeft geschreven. Ik vermeld er hier vijf. Ik weet (tot mijn bekentenis) pas sinds kort van deze bijzondere verdienste van Allerd Stikker en van zijn boeken. Hij schrijft niet alleen zeer lees- en begrijpbaar, maar ook met kennis van zaken en ware passie, zoals dat weinigen gegeven is.

1. Tao, Teilhard en Westers Denken. Bres, Amsterdam, 1986.

2 (Nl). Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang. Kopperlith & Co, Amsterdam/Antwerpen, 2000.

ook uitgegeven als en fraai geillustreerd:

2 (E). Closing the Gap. Exploring the History of Gender Relations. Amsterdam University Press / Salomé, 2002.

3. Water The blood of the Earth. Exploring Sustainable water Management for the New Millennium. Cosimo, New York, 2007.

4. En de mens speelt met de tijd. Drie vensters op de eeuwigheid. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2012.

5. Sacred mountains. How the revival of Daoism is turning China's ecological crisis around. Bene Factum Publishing, London, 2014.

 

Eind oktober 2019 verscheen bij Obelisk Boeken ( www.obeliskboeken.nl ) het lijvige standaardwerk Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd. Vele aspecten van wat water is en betekent zijn erin beschreven. Dat betreft informatie van de erkende wetenschap en het reguliere waterbeheer tot aan de gezondheidsaspecten en de esoterische en spirituele betekenissen en gebruiken en de symbolische duidingen van water. Een veel omvattende synthese van de huidige stand van zaken van water zoal allemaal is en de betekenis van water voor de Aarde, het klimaat, mens, plant en dier. Het boek ligt nu in de boekwinkel en is ook rechtstreeks te verkrijgen bij Obelisk Boeken.

 

De landelijke Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) verenigt vele aquatisch ecologen vanuit wetenschap en praktijk van het Nederlandse waterbeheer. Zij bracht een speciale korte Nieuwsbrief uit ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Het Wezen van Water. Hier is de PDF te downloaden: Klik hier

Ter afronding van mijn loopbaan als aquatisch ecoloog, vanaf 1977 bij de provincie Fryslân en vanaf 1993 bij Wetterskip Fryslân met tussentijds een jaar bij Rijkswaterstaat, maakte ik in 2014 een compleet historisch overzicht van (de geschiedenis van) de waterkwaliteit en het waterkwaliteitsonderzoek in deze provincie. Dat werd een lijvig boekwerk (355 pagina's), een rijk geïllustreerde historische documentatie, mede bedoeld als naslagwerk voor mijn opvolgers en voor allen geïnteresseerd in dit onderwerp. Naast de beperkte oplage van het gedrukte boek is het nu ook digitaal beschikbaar en te raadplegen.

Klik hier voor het boek.